ثبت دامنه X
<div align=center> <h1>افرو چت|لیس گپ|افرو گپ|لاس گپ</h1> <p>لطفا اين سايت را مشاهده كنيد <a href="zanbaghchat77.tk"><b>افرو چت|لیس گپ|افرو گپ|لاس گپ</b></a></p><br /><br /> <p><b><a href="http://www.11ir.com">(فروش هاست و ثبت دامنه) www.11ir.com فروش هاست و ثبت دامنه با </a> </b></p> </div>